Железопътен форум 2016

Бъдеjpf2016щето в жп транспорта принадлежи на младите хора, заяви в обръщението си към участниците в Железопътен Форум 2016 г. председателя на Форума за Балкански транспорт и инфраструктура Петър Мутафчиев. При висок интерес в Зала 4 на Дома на науката и техниката започна събитието, което се провежда ежегодно повече от 20 години. Организатори са Федерацията на научно-техническите съюзи в България, ФБТИ и Научно-техническия съюз по транспорта. Освен представители на бизнеса, неправителствения и държавния сектор, голяма част от участниците са студенти и ученици в специализираните университети и жп техникуми.

„Ако аз имам една ябълка и ти имаш една ябълка и си ги разменим, всеки ще има пак по една ябълка. Ако обаче аз имам една идея и ти имаш една идея и си ги разменим, всеки един от нас ще има по две идеи. Точно това е целта на железопътния форум – всеки от нас да си тръгне обогатен с нови идеи“, заяви в поздравлението си Даниела Тодорова, зам.ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“

Форумът за Балкански транспорт и инфраструктура публикува презентациите от провелия се в Дома на науката и техниката Железопътен форум 2016 г. Документите могат да бъдат свалени от линковете в тази публикация.

Артурс Алкснис, UNIFE– Пълноценно използване на възможностите за европейско финансиране на българските железници

Христо Стефанов, мениджър проекти в БДЖ – Развитие на тягово-подвижния състав

Екип на НКЖИ – Приоритети за изграждане на железопътната инфраструктура през новия програмен период 2014-2020 година

Васил Рангелов, ФБТИ – Възможности и предизвикателства за развитие на българските железници

Марио Нинов, ФТ „Подкрепа“ – Стимулиране превоза на единични  вагони