Петър Мутафчиев

Петър Мутафчиев

Председател на ФБТИ

Петър Василев Мутафчиев е роден на 10 април 1961 г. в град Първомай.

През 1988 г. завършва Химикотехнологичния и металургичен университет, специалност "Добив на черни метали".

От 1988 г. започва работа в системата на БДЖ – Завода за спирачни съоръжения, като през 1993 г. е назначен за директор на завода. През 1991 г. е избран за общински съветник от листата на БСП в Община Първомай. Четири години по-късно е избран за председател на Общинския съвет. През 1997 г. става заместник-председател на Регионалния съвет на БСП – Пловдивска област, а по-късно – председател на Областния съвет на БСП – Пловдивска област. Член е на Висшия съвет на БСП. От 1997 г. е народен представител в 38-то, 39-то и 40-то Народно събрание. Бил е член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство в 39-то Народно събрание, заместник-председател на Комисията по транспорт и телекомуникации в 39-то Народно събрание, председател на Групата за приятелство с Йордания в 39-то Народно събрание, заместник-председател на Групата за приятелство с Китайската Народна Република в 38-то Народно събрание, секретар на парламентарната група на Коалиция за България в 38-то Народно събрание.

На 16 август 2005 г. става министър на транспорта, като на този пост е до 2009 г.

Чавдар Минчев

Чавдар Минчев

Зам. председател на ФБТИ

Роден на 2 август 1951 г. в гр. София. Завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски”, магистър по право. Специализирал публична администрация в Националната школа по администрация, Париж, Франция. Женен.
Дипломат от кариерата. Старши съветник в президентството на Република България (1989-1990 г.). Има ранг Посланик.
Изпълнителен директор на Националната асоциация за международни отношения (НАМО).
Изпълнителен директор на Консултантска агенция за проучвания и инвестиции „М-КАПИ” АД.
Изпълнителен директор на в-к „Дума” (2001 г.).
Съиздател на „Издателско сдружение Международни отношения” (ИСМО), заедно с Дипломатическия институт към министъра на външните работи, Университета за национално и световно стопанство и НАМО и Главен редактор на списание „Международни отношения”.
От 2013 г. – зам.-председател на ФБТИ.

Антон Гинев

Антон Гинев

Секретар на ФБТИ

Роден на 10.10.1968 год. в град Димитровград.
Завършил Технически университет- София.
Работил в Министерство на транспорта, като експерт и главен експерт 1997-1999 год.
В периода 1999-2001 работи в Национална компания „Български държавни железници“, като ръководител служба и зам.директор на дирекция. През 2001 г. е член на Упр.съвет на НК БДЖ.
В периода 2002-2006 г. работи в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, като директор на дирекции „Управление на собствеността и кадастър“, „Финанси“. Бил е член и на Управителния съвет.
През 2006 г. е главен директор на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“.
От 2006 до 2009 е генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
В периода 2009-2013 г. е финансов мениджър във „Виленд“ ЕООД и прокурист на „Железопътна инфраструктура- Холдингово дружество“ АД.
От 2013 е заместник-министър на Министерство на транспорта, информационни технологии и съобщенията в кабинетите на Пламен Орешарски и Бойко Борисов.

Проф. д-р Симеон Ананиев

Проф. д-р Симеон Ананиев

Член на ФБТИ

Симеон Ананиев е роден на 28.10.1955г. Завършил е Техническия университет в София, специалност “Експлоатация на железопътния транспорт”, през 1981г. Има редица специализации и следдипломни квалификации, вкл. магистърска степен по икономика на транспортната фирма във ВТУ ”Тодор Каблешков” и през 2009г защитена докторантура в УНСС, доктор по научна специалност „Икономика и управление (в транспорта).
Започва работа като технолог в Железопътен район “София” през 1981г., преминава през различни професионални и управленски равнища в отрасъла. От 1989г е преподавател, а от януари 2012г. е доцент във ВТУ”Тодор Каблешков”.
От 2006г. до 2010г. е Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” към Министерството на транспорта.
Член на БСП от 1988г. През 1989г завършва AОНСУ Варна “Академия за обществени науки и социално управление” - Следдипломна квалификация: “Проблеми на управлението на Икономиката” и “Теория и организация на управлението”.
Член на съвета по транспорт, транспортни системи и инфраструктура СТТСИ към БСП. Експерт към Комисията по транспорт в Народното събрание.

Ясен Ишев

Ясен Ишев

Член на УС на ФБТИ

Роден на 06 декември 1950 г.

Завършва Висш Инженерно Строителен Институт , София като инженер по пътно строителство.
Зам.директор УПА, Главно управление на пътищата, София, Поддържане и ремонт на автомагистралите страната (10.1984 г-11.1986 г); Директор СМУ “Мостстрой”, София (11.1986 г-06.1989 г); Зам. Началник на Главно управление на пътищата (12.1995 г-05.1999 г); Директор Изпълнителна агенция “Пътища”, София ,Реализация на Инвестиционните програми на Агенцията, включително ФАР и ИСПА (01.2002 г-05.2003 г); Директор на дирекция Министерство на транспорта, Планиране и контрол на пътната инфраструктура (04.2006 г-02.2009 г); Изпълнителен директор“Интегрирани Пътни Системи” АД, София (02.2009 г-09.2011 г); Консултант на Световна банка по пътни проекти в България(10.2011 г до СЕГА). От 2017г. е Председател на Научно – техническия съюз по транспорта.

Михаил Рангелов

Михаил Рангелов

Директор "Медии’ - ФБТИ

Роден в гр. Търговище на 4.1.1974 г.
Завършил ВВТУ „Тодор Каблешков“ през 1996 г. Офицер във Войски на Министерството на транспорта (1996-2000). Зам. Началник по водния транспорт на Военно-транспортна служба – Варна (2000-2004). Началник на секция „Контрол на придвижването“ в Щаб за контрол на придвижването – Министерство на отбраната. От 2007 до 2015 г. репортер и редактор във в. „Класа“ (2007-2009, 2010-2014), в. „Капитал“ (2009-2010), сп. Life (2014-2015). От 2015 досега е главен редактор на списание „Транспортал“ и сайта transportal.bg.

Николай Апостолов

Николай Апостолов

Член на УС на ФБТИ
Бойко Митов

Бойко Митов

Член на ФБТИ

Управител на „Трансенерджи’’ООД г София (2008 – 2010); Ръководител Служба за търговско-икономически връзки в Министерство на икономиката и енергетиката, съветник в Посолството на РБългария в Казахстан (2006-2007); до 2006г. е бил Главен директор - “Севлиево автотранспорт" ООД гр. Севлиево Автоомбилен международен транспорт ; Дълги години е бил Генерален директор в търговско представителство със седалище в Центъра на промишлеността на РБългария в г Москва Внос и износ България-Русия

Васил Рангелов

Васил Рангелов

Член на ФБТИ

Инж. Васил Рангелов има завършено висше техническо и икономическо образование. Допълнителна професионална подготовка и специализации през годините е получавал в ж.п.завод „Гредели“ – Загреб, Институт „Метрогипротранс“ – Москва, НИИАТ – Москва, Deutsche Bahn – Франкфурт на Майн, Програма PHARE – европейско транспортно право и други. Трудовият си стаж започва в Железопътен завод – София. Работи като транспортен експерт и ръководител в Столичния градски транспорт и Столична община. Бил е директор е на Научно-изследователския и технологичен институт по автомобилен транспорт. От 1990 г. е един от основателите на Икономическа групировка „Автотранспорт“ и Националния съюз на превозвачите. Бил е заместник-министър на транспорта и съветник на министъра на транспорта при правителства с участие на БСП. Член е на УС на НТС по транспорта и експертен сътрудник към транспортната комисия на 41-то, 42-то и 43-тото Народно събрание. Предпочитани експертни области – национална транспортна политика, железопътен и автомобилен транспорт, градска мобилност.

Георги Димитров

Георги Димитров

Член на ФБТИ

Роден на 2.10.1957 г. в София.

Завършил Френска езикова гимназия в София и Московски държавен институт за международни отношения, магистър по международно право. Специализации в ООН, НАТО и Джорджтаунски университет.

Трудов стаж:
- 1983-1997 – Министерство на външните работи (отдел „ООН и разоръжаване“ и управление „Международни организации“), в т.ч. дипломат в Постоянното представителство на Република България при международните организации в Женева, началник на управление „Международни организации“, заместник-постоянен представител на Република България към международните организации във Виена.
- 1998-2000 – директор на офиса на „Космос Шипинг ЕООД“ в София.
- 2000-2001 – експерт по международната дейност в Национално сдружение на общините в Република България.
- 2002-2005 – секретар по външната политика на президента на Република България.
- 2005-2011 – посланик на Република България в Сърбия.
- 2011-2014 – Министерство на външните работи, висш дипломатически служител и постоянен секретар.

Владее английски, френски и руски езици, ползва сръбски.

Георги Георгиев

Георги Георгиев

Член на ФБТИ

Георги Крумов Георгиев, Инженер – геодезист
Завършва Висш инженерно-строителен институт - София,
специалност “Геодезия, фотограметрия и картография” – магистърска степен
Към момента е Главен екперт за река Дунав и дунавски басейн - Дунавски драгажен флот АД – гр. Русе Воден транспорт, Консултиране, експертна помощ, подготовка на проекти, свързани с р. Дунав дейности;
Заместник представител на България в Дунавската комисия, Експерт в Работна група по вътрешен воден транспорт към ООН, Представител на МТ в Съвместната румънско - българска комисия за река Дунав, в Съвместната румънско - българска техническа комисия за моста Русе – Гюргево, Член на управляващия комитет на ГИС Форум Дунав - Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” – Русе (2000-2014);
Директор Управление поддържане плавателния път и проучване на река Дунав – Русе (1990-200).

Валентина Лулева

Валентина Лулева

Член на ФБТИ

Валентина Лулева, завършила „българска филология“ и специализирала „журналистика- печат“ в СУ“Климент Охридски“. Завеждащ „Връзки с обществеността“ на Асоциацията на българските авиокомпании и ръководител „Проекти“ в Института по въздушен транспорт. Заемала е различни длъжности, като : секретар по печата в Комитета по стандартизация, качество и метрология; отговорен секретар в издателски комплекс „Импулс“ и главен редактор на в.“Импулс“; директор „Връзки с обществеността и протокол“ на Министерството на транспорта и съобщенията. Член е на Международно сдружение „Транспорт, инфраструктура и нанотехнологии“, Сдружение „Клуб 9000“ и Съюз на българските журналисти.

Захари Алексиев

Захари Алексиев

Член на ФБТИ

Захари Любенов Алексиев е от гр София роден през 1952г.
Притежава висше авиационно инженерно образование, следдипломна квалификация, Международни икономически отношения, има множество различни курсове в страната и чужбина.
Професионалната му кариера започва като авиационен инженер в системата на БГА Балкан, инженер-летец на различни типове граждански самолети, последователно преминава през длъжности от експерт до главен директор но ГД ГВА. Успешно участва в средносрочни проекти на ИКАО и ЕК във връзка с изграждането на въздухоплавателните администрации в различни страни.
В момента заема длъжност – Изпълнителен директор на авиокомпания „ Хели ер - САУ „. Член е на Управителния съвет на асоциацията на българските авиокомпании , на Управителния съвет на българската аерокосмическа агенция и на други професионални организации.

Валентин Радомирски

Валентин Радомирски

Член на ФБТИ

Завършва Международни връзки и Международна икономика в Москва.
Дипломат от кариерата, всички нива от аташе до пълномощен министър (посланик) към Министерството на външните работи на Република България: аташе и трети секретар в посолството ни в Лондон и пълномощен министър (посланик) в мисията ни в Москва (1976 – 1992);
Мениджър в Арсенал Трейдинг ЕООД /дъщерна компания на Арсенал АД-Казанлък/ (1992 – 2005);
2007-2008 е член на Борда на директорите на Булгаргаз Холдинг;
2006 – 2009 е съветник по външната политика и международната сигурност на Премиера на Република България;
2009 – 2012 е Изключителен и пълномощен посланик на България в Румъния;
2012 – 2013 отговаря за Регионалното сътрудничество в качеството си на Свободен посланик към Министерството на външните работи на България;
Към момента изпълнява длъжността на пълномощен ръководител на Мисията на Република България в Молдова.
Съосновател и член на Борда на Българското дипломатическо дружество и член на Колежът на НАТО – България.

Проф. Христо Първанов

Проф. Христо Първанов

Член на ФБТИ

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ НА ХРИСТО ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ
1. Висше образование ВИИ "Карл Маркс" спец. Икономика на транспорта - 1981г.
2. Преподавател катедра Икономика на транспорта - 1983г.
3. Защитена дисертация "доктор по икономика" /икономика на транспорта/ - 1986г., ВАК
4. Научно звание "доцент" /икономика на транспорта/ - 1992г., ВАК
5. Защитена дисертация "доктор на икономическите науки" /икономика на транспорта/ - 2004г., ВАК
6. Научно звание "професор" /икономика на транспорта/ - 2007г., ВАК
Ръководител катедра "Икономика на транспорта" - УНСС, 2002-2007г.
Декан на факуртет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, 2007г.-до сега
Главен икономически съветник на Териториалният профсъюз на интелектуалните работници в Оренбургска област - Русия,
2004г.-до сега
Научни публикации - над 100 бр.

Анна Михнева - Натова

Анна Михнева - Натова

Член на ФБТИ

Анна Михнева – Натова е директор на Дирекция „Управление на проекти“ в ДП „Пристанищна инфраструктура“
Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специализирала е морско право в Университета във Вирджиния, САЩ .
Работила е 12 години в Министерството на външните работи в дирекция „Международно право”. Била е директор на дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването” в Изпълнителна агенция „Морска администрация”.