Закони и нормативни документи

 

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

 

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

 

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

 

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

 

ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА

 

КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ