Петър Мутафчиев

Петър Мутафчиев

Председател на ФБТИ

Петър Василев Мутафчиев е роден на 10 април 1961 г. в град Първомай.

През 1988 г. завършва Химикотехнологичния и металургичен университет, специалност "Добив на черни метали".

От 1988 г. започва работа в системата на БДЖ – Завода за спирачни съоръжения, като през 1993 г. е назначен за директор на завода. През 1991 г. е избран за общински съветник от листата на БСП в Община Първомай. Четири години по-късно е избран за председател на Общинския съвет. През 1997 г. става заместник-председател на Регионалния съвет на БСП – Пловдивска област, а по-късно – председател на Областния съвет на БСП – Пловдивска област. Член е на Висшия съвет на БСП. От 1997 г. е народен представител в 38-то, 39-то и 40-то Народно събрание. Бил е член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство в 39-то Народно събрание, заместник-председател на Комисията по транспорт и телекомуникации в 39-то Народно събрание, председател на Групата за приятелство с Йордания в 39-то Народно събрание, заместник-председател на Групата за приятелство с Китайската Народна Република в 38-то Народно събрание, секретар на парламентарната група на Коалиция за България в 38-то Народно събрание.

На 16 август 2005 г. става министър на транспорта, като на този пост е до 2009 г.

Доц. д-р Симеон Ананиев

Доц. д-р Симеон Ананиев

Секретар на ФБТИ

Симеон Ананиев е роден на 28.10.1955г. Завършил е Техническия университет в София, специалност “Експлоатация на железопътния транспорт”, през 1981г. Има редица специализации и следдипломни квалификации, вкл. магистърска степен по икономика на транспортната фирма във ВТУ ”Тодор Каблешков” и през 2009г защитена докторантура в УНСС, доктор по научна специалност „Икономика и управление (в транспорта).
Започва работа като технолог в Железопътен район “София” през 1981г., преминава през различни професионални и управленски равнища в отрасъла. От 1989г е преподавател, а от януари 2012г. е доцент във ВТУ”Тодор Каблешков”.
От 2006г. до 2010г. е Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” към Министерството на транспорта.
Член на БСП от 1988г. През 1989г завършва AОНСУ Варна “Академия за обществени науки и социално управление” - Следдипломна квалификация: “Проблеми на управлението на Икономиката” и “Теория и организация на управлението”.
Член на съвета по транспорт, транспортни системи и инфраструктура СТТСИ към БСП. Експерт към Комисията по транспорт в Народното събрание.

Антон Гинев

Антон Гинев

Член на ФБТИ

Роден на 10.10.1968 год. в град Димитровград.
Завършил Технически университет- София.
Работил в Министерство на транспорта, като експерт и главен експерт 1997-1999 год.
В периода 1999-2001 работи в Национална компания „Български държавни железници“, като ръководител служба и зам.директор на дирекция. През 2001 г. е член на Упр.съвет на НК БДЖ.
В периода 2002-2006 г. работи в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, като директор на дирекции „Управление на собствеността и кадастър“, „Финанси“. Бил е член и на Управителния съвет.
През 2006 г. е главен директор на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“.
От 2006 до 2009 е генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
В периода 2009-2013 г. е финансов мениджър във „Виленд“ ЕООД и прокурист на „Железопътна инфраструктура- Холдингово дружество“ АД.
От 2013 е заместник-министър на Министерство на транспорта, информационни технологии и съобщенията в кабинетите на Пламен Орешарски и Бойко Борисов.

Чавдар Минчев

Чавдар Минчев

Зам. председател на ФБТИ

Роден на 2 август 1951 г. в гр. София. Завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски”, магистър по право. Специализирал публична администрация в Националната школа по администрация, Париж, Франция. Женен.
Дипломат от кариерата. Старши съветник в президентството на Република България (1989-1990 г.). Има ранг Посланик.
Изпълнителен директор на Националната асоциация за международни отношения (НАМО).
Изпълнителен директор на Консултантска агенция за проучвания и инвестиции „М-КАПИ” АД.
Изпълнителен директор на в-к „Дума” (2001 г.).
Съиздател на „Издателско сдружение Международни отношения” (ИСМО), заедно с Дипломатическия институт към министъра на външните работи, Университета за национално и световно стопанство и НАМО и Главен редактор на списание „Международни отношения”.
От 2013 г. – зам.-председател на ФБТИ.

Михаил Рангелов

Михаил Рангелов

Директор "Медии’ - ФБТИ

Роден в гр. Търговище на 4.1.1974 г.
Завършил ВВТУ „Тодор Каблешков“ през 1996 г. Офицер във Войски на Министерството на транспорта (1996-2000). Зам. Началник по водния транспорт на Военно-транспортна служба – Варна (2000-2004). Началник на секция „Контрол на придвижването“ в Щаб за контрол на придвижването – Министерство на отбраната. От 2007 до 2015 г. репортер и редактор във в. „Класа“ (2007-2009, 2010-2014), в. „Капитал“ (2009-2010), сп. Life (2014-2015). От 2015 досега е главен редактор на списание „Транспортал“ и сайта transportal.bg.