Търсене

Интегрирани транспортни и интермодални системи

Интегриране на транспортните политики и политиките за устройство на територията за постигане на по-устойчив транспорт и изграждане на транспортни системи за увеличаване на градската мобилност

Политики за развитие на транспорта и инфраструктурата
05 May, 2013

Анализиране, изготвяне, популяризиране и формиране на политики за развитие на транспорта и инфраструкт

База данни за транспорта и инфраструктурата
11 Nov, 2013

Създаване на лесно достъпна база данни за транспорта и инфраструктурата, товаро-потоците и товарооборо

Интермодални коридори и зелен транспорт
07 Jul, 2013

Разработване и представяне иновативни технологии, интегрираните видове транспорт и инфраструктура (му

Нашата дейност

База данни за транспорта и инфраструктурата

"Създаване на лесно достъпна база данни за транспорта и инфраструктурата, товаро-потоците "

Nov
11
Read more
Развитие на балканския транспорт и инфраструктура

"Анализи и формиране на политики за развитие на балканския транспорт и инфраструктура, инт"

Oct
10
Read more