Търсене

Интегрирани транспортни и интермодални системи

Интегриране на транспортните политики и политиките за устройство на територията за постигане на по-устойчив транспорт и изграждане на транспортни системи за увеличаване на градската мобилност

Развитие на балканския транспорт и инфраструктура
10 Oct, 2012

Анализи и формиране на политики за развитие на балканския транспорт и инфраструктура, интегриране на т

Интермодални коридори и зелен транспорт
07 Jul, 2013

Разработване и представяне иновативни технологии, интегрираните видове транспорт и инфраструктура (му

Политики за развитие на транспорта и инфраструктурата
05 May, 2013

Анализиране, изготвяне, популяризиране и формиране на политики за развитие на транспорта и инфраструкт

Нашата дейност

Развитие на балканския транспорт и инфраструктура

"Анализи и формиране на политики за развитие на балканския транспорт и инфраструктура, инт"

Oct
10
Read more
Политики за развитие на транспорта и инфраструктурата

"Анализиране, изготвяне, популяризиране и формиране на политики за развитие на транспорта "

May
05
Read more