ФОРУМ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА


За нас

Политики за развитие на транспорта и инфраструктурата

Развитие на политика за подобряване на транспорта и транспортната инфраструктура в страните от Балканския полуостров.

Интермодални коридори и зелен транспорт

Разработване и представяне иновативни технологии, интегрираните видове транспорт и инфраструктура на зелени транспортни коридори.

Бази данни за транспорт и инфраструктурат

Създаване на лесно достъпна бази данни за транспорта и инфраструктурата, товаропотоците и товарооборота между балканските страни по видове транспорт.

Мултимедийна дейност

Издаване на научни и научно-популярни печатни и електронни издания; създаване на филми и други мултимедийни продукти, свързани с транспорта.

Форум за Балкански Транспорт и Инфраструктура

Ние формираме политики за развитие на балканския транспорт и интегриране на националните транспортни системи на Балканите.