Търсене

Интегрирани транспортни и интермодални системи

Интегриране на транспортните политики и политиките за устройство на територията за постигане на по-устойчив транспорт и изграждане на транспортни системи за увеличаване на градската мобилност

Книги, филми и други мултимедийни продукти
08 Aug, 2013

Издаване на научни и научно-популярни печатни (книги, брошури, сборници, списания), електронни и други из

Интермодални коридори и зелен транспорт
07 Jul, 2013

Разработване и представяне иновативни технологии, интегрираните видове транспорт и инфраструктура (му

База данни за транспорта и инфраструктурата
11 Nov, 2013

Създаване на лесно достъпна база данни за транспорта и инфраструктурата, товаро-потоците и товарооборо

Нашата дейност

Развитие на балканския транспорт и инфраструктура

"Анализи и формиране на политики за развитие на балканския транспорт и инфраструктура, инт"

Oct
10
Read more
Интермодални коридори и зелен транспорт

"Разработване и представяне иновативни технологии, интегрираните видове транспорт и инфр"

Jul
07
Read more