Търсене

Интегрирани транспортни и интермодални системи

Интегриране на транспортните политики и политиките за устройство на територията за постигане на по-устойчив транспорт и изграждане на транспортни системи за увеличаване на градската мобилност

Интермодални коридори и зелен транспорт
07 Jul, 2013

Разработване и представяне иновативни технологии, интегрираните видове транспорт и инфраструктура (му

Политики за развитие на транспорта и инфраструктурата
05 May, 2013

Анализиране, изготвяне, популяризиране и формиране на политики за развитие на транспорта и инфраструкт

Книги, филми и други мултимедийни продукти
08 Aug, 2013

Издаване на научни и научно-популярни печатни (книги, брошури, сборници, списания), електронни и други из

Нашата дейност

Интермодални коридори и зелен транспорт

"Разработване и представяне иновативни технологии, интегрираните видове транспорт и инфр"

Jul
07
Read more
Политики за развитие на транспорта и инфраструктурата

"Анализиране, изготвяне, популяризиране и формиране на политики за развитие на транспорта "

May
05
Read more